Map

Προστατευόμενες περιοχές

 • ΘΙΝΕΣ
  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
 • ΝΗΣΟΙ ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ
  ΚΑΙ ΣΧΙΖΑ
 • ΟΡΟΣ
  ΤΑΫΓΕΤΟΣ
 • ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
  ΣΤΕΝΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ
 • ΦΑΡΑΓΓΙ
  ΝΕΔΩΝΑ
 • ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ
  ΠΥΛΟΥ

ΘΙΝΕΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Κωδικός Περιοχής: GR2550005


Η περιοχή αποτελεί τμήμα της παράκτιας ζώνης της Δ Πελοποννήσου, όπου επικρατούν ευνοϊκές οικολογικές συνθήκες για την ανάπτυξη αμμοθινικών σχηματισμών. Οι ακτές της Δ Πελοποννήσου είναι εκτεθειμένες στην ανοιχτή θάλασσα και συνεπώς στους επικρατούντες ΝΔ ανέμους, που συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία και ανάπτυξη των αμμοθινών. Σχεδόν όλα τα εδάφη της περιοχής ανήκουν στην κλάση των αμμωδών εδαφών, ως αποτέλεσμα της φυσικής αποσάθρωσης των βράχων. Αποτελούνται από μικρά γωνιώδη τμήματα προερχόμενα από τα βράχια, που αργότερα μεταφέρονται από τον άνεμο ή το νερό. Το τοπίο της παράκτιας περιοχής συντίθεται από: αμμόφιλη, αμμονιτρόφιλη βλάστηση χαμηλών και υψηλών σταθεροποιημένων ή κινούμενων αμμοθινών, φρύγανα και μακκί, παραλιακά δάση χαλεπίου πεύκης σε αμμώδη υποστρώματα, καλλιεργούμενη γη, χωριά κ.λπ. Το ύψος των αμμοθινών κυμαίνεται από 1 έως 8-10 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και ανάλογα με το ύψος τους και την παρουσία χούμου και φυτικών υπολειμμάτων απαντούν διάφορες φυτοκοινωνίες. Ένα περισσότερο ή λιγότερο σαφές ζωνώδες πρότυπο κατανομής της βλάστησης παρατηρείται κατά τη μετάβαση από τη θάλασσα προς τις εσωτερικές θέσεις, π.χ. μια ζώνη γυμνή από βλάστηση ακολουθείται από χαμηλές αμμοθίνες, στη συνέχεια από υψηλές αμμοθίνες με αμμόφιλη βλάστηση, καθώς και από αμμοθίνες με δάση χαλεπίου πεύκης.

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ, οικολογική μη κερδοσκοπική οργάνωση, διεξάγει κάθε καλοκαίρι πρόγραμμα καταγραφής της αναπαραγωγικής δραστηριότητας της θαλάσσιας χελώνας στο νότιο τμήμα του Κόλπου, που αποτελεί και τον πυρήνα του βιότοπου. Στο πλαίσιο κοινοτικού προγράμματος LIFE-Nature, που διεξήγαγε ο ΑΡΧΕΛΩΝ στην περιοχή, ολοκληρώθηκε Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και Διαχειριστικό Σχέδιο για την παράκτια ζώνη. Στόχος τους είναι η προώθηση της αειφορικής διαχείρισης, με τη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας, για την αποτελεσματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ήπια ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
Ο Κυπαρισσιακός Κόλπος φιλοξενεί κατά μέσο όρο 630 φωλιές τον χρόνο, από τις οποίες το 85% (περίπου 530 φωλιές) γίνονται στα νοτιότερα 10 χλμ. του Κόλπου. Η περίοδος αναπαραγωγής ξεκινά στα τέλη Μαΐου και διαρκεί μέχρι και τον Οκτώβριο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και με τη συμμετοχή εθελοντών από όλον τον κόσμο, ο ΑΡΧΕΛΩΝ διεξάγει τις παρακάτω δραστηριότητες:

 • Πρωινή παρατήρηση κατά την οποία καταγράφεται καθημερινά η αναπαραγωγική δραστηριότητα
 • Νυχτερινή παρατήρηση και μαρκάρισμα των χελωνών
 • Προστασία των φωλιών από την ανθρώπινη δραστηριότητα και τη θήρευση από θηλαστικά (αλεπούδες, σκύλοι κ.ά.)
 • Ενημέρωση του κοινού με τη λειτουργία Εποχικών Σταθμών Ενημέρωσης, με τη διοργάνωση ενημερωτικών προβολών με διαφάνειες σε τουριστικές μονάδες καθώς και με ενημερωτικές εξορμήσεις στην παραλία για την ευαισθητοποίηση των λουόμενων.
Στο νότιο Κυπαρισσιακό Κόλπο, και συγκεκριμένα στην τοποθεσία Αγιαννάκη, ο ΑΡΧΕΛΩΝ ίδρυσε και λειτουργεί Περιβαλλοντικό Επιστημονικό Σταθμό. Στο Σταθμό γίνονται οργανωμένες ξεναγήσεις για μαθητικές και άλλες ομάδες επισκεπτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ομάδες παιδιών, μέσω ειδικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής.

Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ
Σολωμού 57 104 32 Αθήνα
Tηλ./Fax: +302105231342
E-mail: stps@archelon.gr
www.archelon.gr
Περιβαλλοντικός Σταθμός Αγιαννάκη
245 00 ΕΛΑΙΑ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Τηλ/Fax: +302761091181 
Email: pelop@archelon.gr

ΝΗΣΟΙ ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ ΚΑΙ ΣΧΙΖΑ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΚΡΙΤΑΣ

Κωδικός:     GR2550003


Η περιοχή περιλαμβάνει το ακρωτήριο Ακρίτας ( ΝΔ Πελοπόννησος) και τα γειτονικά νησιά Σχίζα (1.090 μ.) και Σαπιέντζα (963 μ.), καθώς επίσης και τα νησιά Βενετικό, Αγ. Μαριανή, Αυγό κ.λπ. της ομάδας νησιών των Οινουσών. Το νησί Σαπιέντζα είναι δασωμένο, ενώ οι άλλες περιοχές καλύπτονται από θαμνώδη βλάστηση.
Τύποι Οικοσυστημάτων :Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, υψηλοί θαμνώνες με Juniperus phoenicea, διαπλάσεις ή σχηματισμοί ή θαμνώδεις φυτοκοινωνίες με Euphorbia dendroides, φρύγανα Sarcopoterium spinosum, δάση σκληρόφυλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή (dehesas) με Quercus ilex, ευμεσογειακά ασβεστολιθικά απόκρημνα βράχια της Ελλάδας, δάση πλάτανου της Ανατολής (Platanion orientalis).
Στους παραθαλάσσιους βράχους και τις βραχώδεις ακτές της περιοχής ενδημούν ορισμένα taxa Limonium. Η μεγάλη ζωολογική σημασία της περιοχής υποδηλώνεται από την παρουσία 23 σημαντικών ειδών σπονδυλωτών (εκτός από πουλιά).
Καθεστώς προστασίας:
-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: διατηρητέο μνημείο της φύσης, ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή. 

ΟΡΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΣ

Κωδικός :GR2550006


Η περιοχή του κεντρικού Ταϋγετου αποτελεί ορεινό συγκρότημα που περιλαμβάνει τις υψηλότερες κορυφές της Πελοποννήσου (2.407 μ. ). Είναι συνέχεια της ζώνης Γαβρόβου-Τρίπολης και από γεωλογική άποψη αποτελείται από φυλλίτες, πλακώδεις ασβεστόλιθους και φλύσχεις. Μαζί με τον Πάρνωνα είναι οι παλαιότερες περιοχές της Πελοποννήσου. Εκτείνεται σε μήκος άνω των 40 χλμ και συνορεύει προς νότον με την περιοχή του Σαγγιά, ενώ τα βόρεια όριά του εφάπτονται της περιοχής Λαγκάδας της Τρύπης. Υπάρχουν αναπτυγμένες δασικές εκτάσεις με Pinus nigra ssp. pallasiana και με την ενδημική κεφαλληνιακή ελάτη Abies cephalonica.
Η περιοχή του κεντρικού Ταϋγετου παρουσιάζει μεγάλη εναλλαγή βιοτόπων, προσφέροντας έτσι καταφύγιο σε 160 περίπου ελληνικά ενδημικά φυτά, 21 από τα οποία είναι αποκλειστικά ενδημικά στον Ταΰγετο. Αρκετά από τα είδη είναι βαλκανικά ενδημικά ή αποτελούνται από πολύ μικρούς πληθυσμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στις γειτονικές χώρες. ‘ Αλλα αποτελούν νέα είδη για την επιστήμη και, μαζί με ένα γένος, δεν έχουν ακόμη ενταχθεί σε κάποια κατηγορία του Κόκκινου Βιβλίου, παρ' ό,τι οι πληθυσμοί τους είναι μικροί και τρωτοί και θα έπρεπε να τοποθετηθούν στα κινδυνεύοντα taxa

Καθεστώς προστασίας:
-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: καταφύγιο θηραμάτων. 
-Διεθνές επίπεδο: Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΝΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ

Κωδικός :GR2550007


Η περιοχή βρίσκεται στη ΝΔ Πελοπόννησο και περιλαμβάνει τις ακτές από το ακρωτήριο "Κολύβρι" έως το "Χοντρό Κάβο" καθώς επίσης και τις βόρειες πλευρές της νήσου Σαπιέντζα. Το υπόστρωμα αποτελείται από σκληρή λεπτόκοκκη άμμο με διάσπαρτους διαβρωμένους ασβεστολιθικούς βράχους. Στρώματα από Cymodocea nodosa φύονται σε βάθος ενός έως δύο μέτρων και ακολουθούνται από κοινότητες Possidonia σε λίγο μεγαλύτερο βάθος. Σε βάθος 8-10 m απαντούν οι κοινότητες του θαλάσσιου φανερόγαμου Halophila stipulacea μαζί με τo χλωροφύκος Caulerpa prolifera. Στο σκληρό υπόστρωμα ευδοκιμεί η βλάστηση με μακροφύκη, όπου κυριαρχούν οι κοινότητες με Cystoseira.

Το μεσογειακό ενδημικό είδος Posidonia oceanic, που εξαπλώνεται σε όλη τη θαλάσσια περιοχή σε βάθος μέχρι 40 μ., σχηματίζει εκτεταμένα και πυκνά λιβάδια. Το είδος αυτό είναι πολύ ευαίσθητο στη ρύπανση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης της οικολογικής κατάστασης της περιοχής. Στο φύλλωμά του φιλοξενείται μεγάλος αριθμός φυτικών και ζωικών ειδών. Το είδος Halophila stipulacea φύεται στη θαλάσσια περιοχή της Α Μεσογείου και η Πελοπόννησος είναι το δυτικότερο όριο εξάπλωσής του (το είδος αυτό εμφανίστηκε στον αμμώδη πυθμένα της περιοχής της Μεσογείου μετά τη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ). Συνήθως απαντά μαζί με το χλωροφύκος Caulerpa prolifera. Η Caulerpa prolifera είναι ένα τροπικό είδος της Μεσογείου και αναπτύσσεται στις θερμότερες περιοχές, σε μαλακό υπόστρωμα.

ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΝΕΔΩΝΑ

Κωδικός     GR2550001Ο ποταμός Νέδωνας διασχίζει την πόλη της Καλαμάτας. Η εκβολή του βρίσκεται δυτικά του λιμανιού της Καλαμάτας και η λεκάνη απορροής του στη δυτική πλευρά του βόρειου τμήματος του Ταϋγετου. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της περιοχής είναι η βαθιά στενή χαράδρα, μήκους εννιά χιλιομέτρων, που βρίσκεται μεταξύ της περιοχής Χάνι Λαγού και του στρατιωτικού πεδίου βολής, ακριβώς βόρεια της Καλαμάτας. Το αντιπροσωπευτικό τοπίο αυτής της περιοχής διαμορφώθηκε από ασβεστόλιθους με βαθιές διαβρώσεις, που απαντούν κατά μήκος της χαράδρας, καθώς επίσης και των παραποτάμων. Οι κυριότεροι παραπόταμοι είναι: Καρβελιώτικο Ρέμα, Γριάς Ρέμα, Δαφνόρεμα και Σκούρα Ρέμα. Οι μαύροι βιτουμενιούχοι ασβεστόλιθοι ανήκουν στη γεωτεκτονική ζώνη Τριπόλεως και είναι έντονα καρστικοποιημένοι. Το υπόβαθρο των ασβεστόλιθων είναι φυλλιτικά-χαλαζιτικά πετρώματα (μεταμορφωμένες ενότητες της ζώνης Τριπόλεως).Αυτά τα μεταμορφωμένα πετρώματα εμφανίζονται στις περιοχές Χερώματα-Λαζαρόλακα και Αλαγονία-Αρτεμισία, ανατολικά και βορειοανατολικά της περιοχής. Η σχετική τους αδιαπερατότητα εξασφαλίζει υψηλό ποσοστό επιφανειακής απορροής του νερού της βροχής που κινείται προς τη χαράδρα του Νέδωνα. Λόγω της καρστικοποίησης, μεγάλο ποσοστό επιφανειακού νερού της κοίτης του Νέδωνα διηθείται μέσω των ασβεστόλιθων συμβάλλοντας έτσι στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων και διατηρώντας σχετικά χαμηλή απορροή προς την εκβολή του ποταμού. Η γεωμορφολογική εξέλιξη της χαράδρας του Νέδωνα οφείλεται σε εκτεταμένη διάβρωση με αποτέλεσμα να παρατηρούνται πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις στα πρανή. Αυτό οδήγησε σε περιοδικές εμφράξεις της κοίτης του ποταμού και τον σχηματισμό μικρών λιμνών, πίσω από τα φράγματα των υλικών κατολίσθησης. Αυτές οι επιμήκεις λίμνες δεν ήταν μόνιμες. Κατά κανόνα καταστρέφονταν μετά από μια πλημμύρα αφήνοντας στην περιοχή ιλυώδη ιζήματα, που αποτελούσαν ένα μαλακό υπόβαθρο για την ανάπτυξη φυτών. Καρστικά έγκοιλα και σπηλιές παρατηρούνται σε πολλά σημεία κατά μήκος της χαράδρας. Αυτά καταδεικνύουν και θέσεις παλαιοπηγών, που λειτουργούσαν πριν από την εκβάθυνση της χαράδρας στο σημερινό της επίπεδο. Αυτές οι κοιλότητες είναι σημαντικοί βιότοποι για πολλά άγρια ζώα (νυχτερίδες, αλεπούδες, λαγοί, πουλιά, κ.λπ.), ως προς τη θέση, την πρόσβαση σε νερό, και το βαθμό ασφάλειας που προσφέρουν. Η μακκία βλάστηση ανήκει στη ζώνη Oleo-Ceratonion και έχει μεγάλη ανάπτυξη, είναι καλής ποιότητας και με ιδιαίτερη βιοποικιλότητα.

Η περιοχή είναι πολύ σημαντική και μπορεί να συγκριθεί σε ομορφιά με τη χαράδρα της Λαγκάδας Ταΰγετου, στο ανατολικό τμήμα της διάβασης Καλαμάτας-Σπάρτης. Η Λαγκάδα είναι η φυσική συνέχεια του περάσματος Νέδωνα-Λαγκάδας ανάμεσα στην Καλαμάτα και στη Σπάρτη. Η σπουδαιότητα της περιοχής οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως στο πολύ εντυπωσιακό τοπίο, στην πολύ καλή ποιότητα της μακκίας βλάστησης, που αποτελείται από πουρνάρι (Quercus coccifera), αριά (Quercus ilex), σχίνο (Pistacialentiscus), αγριελιά (Olea eurοpaea), χαρουπιά (Ceratonia siliqua), κουμαριά (Arbutus unedo, Arbutusadrachne), φιλύκι (Phillyrea latifolia), σφενδάμι (Acer creticum), δάφνη (Laurus nobilis) κά.. Ακόμη, στην ανάπτυξη αμιγούς παρόχθιας βλάστησης (Platanus orientalis, Salix sp. κ.λπ.), στη συνεχή επιφανειακή ροή ύδατος για αρκετούς μήνες, ιδιαίτερα στο ΒΑ τμήμα της χαράδρας και τέλος στην ύπαρξη σπάνιων και φυτογεωγραφικά ενδιαφερόντων φυτών.

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΥΛΟΥ (ΔΙΒΑΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ

Κωδικός: GR2550004


Ο σχεδόν κυκλικός κόλπος του Ναυαρίνου αποτελεί σχεδόν το 48% της έκτασης της προστατευόμενης περιοχής. Το δυτικό τμήμα του κόλπου κλείνεται από την επιμήκη νήσο Σφακτηρία, που είναι παράλληλη με την απέναντι ακτή. Το νησί είναι λοφώδες, με ασβεστολιθικό υπόστρωμα και ύψος 106 μ.. Η βλάστηση του νησιού είναι χαρακτηριστική και αποτελείται από Juniperus phoenicea σε μίξη με Euphorbia dendroides, Ruta chalepensis, Phlomis fruticosa και άλλα είδη φρυγάνων. Η είσοδος του κόλπου είναι στο νότιο άκρο της περιοχής και κλείνεται από τη νησίδα Πύλος, απέναντι από την ομώνυμη πόλη. Στο ΒΔ τμήμα της περιοχής βρίσκεται η λιμνοθάλασσα "Διβάρι" ή Γιάλοβα της Πύλου . Είναι μία ρηχή υφάλμυρη λίμνη που ξεραίνεται κατά τμήματα το καλοκαίρι. Γύρω από τη λίμνη απαντούν αμμώδεις και λασπώδεις παραλίες ανάμικτες με υφάλμυρα έλη και δάση με είδη αρμυρικιών (Tamarix sp.) Στο βόρειο άκρο της λιμνοθάλασσας απαντούν βράχοι ή βραχώδεις ακτές, που δίνουν την εντύπωση της συνέχειας της νήσου Σφακτηρίας. Επίσης, μεταξύ της λιμνοθάλασσας και της ακτής φύονται καλά σχηματισμένες αμμοθίνες και υγιείς σχηματισμοί με άρκευθο τη φοινικική (Juniperus phoenicea).
Στις αμμοθίνες και στα βραχώδη ασβεστολιθικά εδάφη της νήσου Σφακτηρίας υπάρχουν αξιόλογοι σχηματισμοί με Juniperus phoenicea, που μπορούν να φτάσουν σε μεγάλο ύψος. Η περιοχή είναι σημαντική για τα μεταναστευτικά υδρόβια πτηνά. Τα φρυγανικά οικοσυστήματα γύρω από την Πύλο προσφέρουν καταφύγιο σε μερικά πολύ σπάνια φυτικά taxa, ιδιαίτερου φυτογεωγραφικού και οικολογικού ενδιαφέροντος.

Καθεστώς προστασίας:
-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο
-Διεθνές επίπεδο: Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά.

ΓΙΑΛΟΒΑ

Η Λιμνοθάλασσα Γιάλοβα, 7χλμ από την Πύλο, έχει χαρακτηρισθεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας με κωδικό GR2550008 και Τόπος Κοινοτικής Σημασίας με κωδικό GR2550004. Επιπλέον, αποτελεί Καταφύγιο Άγριας Ζωής και μία από τις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδα.
Εκτός από την ίδια τη λιμνοθάλασσα, ως Περιοχές Προστασίας της Φύσης έχουν επίσης χαρακτηρισθεί:
- η νήσος Σφακτηρία η οποία αποτελεί καταφύγιο για πολλά αρπακτικά πουλιά
- η παραλία της Βοϊδοκοιλιάς η οποία επιπρόσθετα έχει χαρακτηρισθεί ως «Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους»
- το παραποτάμιο δάσος του ποταμού Σέλας
- οι αμμουδιές του Ιονίου (Ρωμανού, Πετροχωρίου και Βοϊδοκοιλιάς) στις οποίες κάθε καλοκαίρι γεννά τα αυγά της η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta.
Ολόκληρη η προστατευόμενη περιοχή περιλαμβάνει σημαντικούς οικοτόπους, απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανίδας και είναι μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου NATURA2000.
Για την προστατευόμενη περιοχή έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ) υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ και εκκρεμεί η ψήφιση σχεδίου Π.Δ. το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την ίδρυση Φορέα Διαχείρισης (αρμόδιος φορέας διοίκησης και διαχείρισης της περιοχής με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο).
Παράλληλα, για περισσότερο από δέκα χρόνια, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση εθνικής εμβέλειας με μορφή Mη Κερδοσκοπικού Σωματείου) εργάζεται συστηματικά στην προστατευόμενη περιοχή της Λιμνοθάλασσας Γιάλοβα στην κατεύθυνση της ορθολογικής διαχείρισης του περιβάλλοντος ώστε να ικανοποιούνται ισορροπημένα οι ανάγκες του σήμερα χωρίς να εξαντλούνται οι πηγές ζωής για τη Φύση και τον Άνθρωπο. Εφαρμόζει ειδικά διαχειριστικά μέτρα, υλοποιεί προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και διοργανώνει δράσεις οικοτουριστικής προβολής. Μελετητές της έχουν συνεργαστεί στην εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για τη διατήρηση και ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 στη Μεσσηνία

Στοιχεία: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Διεύθυνση: Βασ. Ηρακλείου 24, 106 82 Αθήνα
Τηλ.: 2108228704
Fax.: 2108227937
Email: info@ornithologiki.gr
Ιστοσελίδα: www.ornithologiki.gr
΄Οροι Προστασίας . Η προστασία της περιοχής διέπεται από κοινοτικούς νόμους και οδηγίες (Οδηγία E.O.K. 92/43) για την προστασία του περιβάλλοντος και από εθνικούς, ως αρχαιολογικός χώρος. Η ελεύθερη κατασκήνωση απαγορεύεται αυστηρά σύμφωνα με το Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118) & 2741/99 (ΦΕΚ 199). Επίσης, απαγορεύεται η κίνηση και στάθμευση των αυτοκινήτων επάνω στην παραλία και τους αμμολόφους, καθώς και το άναμμα φωτιάς για οποιοδήποτε λόγο. Ακόμη, φροντίζετε να κρατάτε τους σκύλους σας δεμένους.
τα 11 βήματα του καλού επισκέπτη!

 1. κατά την είσοδό μας στην περιοχή αφήνουμε το όχημά μας μόνο στους ειδικούς χώρους στάθμευσης
 2. ενημερωνόμαστε από τις ειδικές πινακίδες για τα όρια και τα μονοπάτια της περιοχής καθώς και για το τι μπορούμε να δούμε κατά την επίσκεψή μας. Σεβόμαστε τους κανονισμούς που ισχύουν για τους επισκέπτες
 3. δεν χρησιμοποιούμε το όχημά μας εκτός των οριοθετημένων δρόμων
 4. δεν πλησιάζουμε στους χώρους που τα ζώα αναπαύονται, φωλιάζουν και τρέφονται. Τα παρατηρούμε με κιάλια και δεν τα πλησιάζουμε γιατί ενοχλούνται
 5. δεν τρομάζουμε τα πουλιά με φωνές, δεν αφαιρούμε ή καταστρέφουμε τις φωλιές, τα αβγά ή τα μικρά τους και δεν προσπαθούμε να τα πάρουμε στα χέρια μας
 6. δεν καταστρέφουμε τη βλάστηση κόβοντας αγριολούλουδα, δέντρα και θάμνους ή συλλέγοντας φυτά και σπόρους
 7. αποφεύγουμε να προκαλούμε ζημιά στους γεωλογικούς σχηματισμούς, να μετακινούμε πέτρες και να χαράζουμε βράχους
 8. δεν πετάμε πέτρες και άλλα αντικείμενα στις λίμνες και τα ποτάμια και δεν ρυπαίνουμε με κανένα τρόπο
 9. δεν ανάβουμε φωτιά και δεν πετάμε αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα
 10. διατηρούμε την περιοχή καθαρή και τοποθετούμε τα σκουπίδια μόνο στους κάδους απορριμμάτων ενώ τα παίρνουμε μαζί μας σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κάδοι
 11. προτρέπουμε τους φίλους και γνωστούς να έχουν την ίδια συμπεριφορά

Στην περιοχή της λιμνοθάλασσας λειτουργεί το Κέντρο Ενημέρωσης του υγροτόπου της Γιάλοβας όπου τα μέλη και οι εθελοντές της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας προσφέρουν τη γνώση και εμπειρία τους στους επισκέπτες ενημερώνοντάς τους για τη σημασία και την ιδιαιτερότητα της περιοχής, ως τον πρώτο μεγάλο υγρότοπο που συναντούν στα Βαλκάνια τα πουλιά, όταν μεταναστεύουν την άνοιξη από την Αφρική. Από εκεί, ξεκινούν οι οικοπεριηγήσεις όπου ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τα διαφορετικά είδη χλωρίδας που απαντώνται στην περιοχή, ακολουθώντας το κατάλληλης σήμανσης «Μονοπάτι της Φύσης» ή/και να παρατηρήσει και να απολαύσει τα διαφορετικά είδη πουλιών του υγροτόπου μέσω της παρατήρησης πουλιών (Birdwatching), με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού (οδηγοί πεδίου, κιάλια και τηλεσκόπια).


«Μονοπάτι της Φύσης»

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικού χαρακτήρα μονοπάτι, που ξεκινά και καταλήγει στο Κέντρο Ενημέρωσης, στο παλιό Αντλιοστάσιο. Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί σε 8 διαφορετικούς οικότοπους της προστατευόμενης περιοχής και να γνωρίσει τη χλωρίδα και την πανίδα μέσα από τις πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος και τις πινακίδες βοτανικής σήμανσης.
Απόσταση: περίπου 1,5 χλμ
Διάρκεια: 45 λεπτά
Προφυλάξεις: ο επισκέπτης θα πρέπει να φορά παπούτσια πορείας, μακρύ παντελόνι και να έχει μαζί του νερό.
Οργάνωση Περιηγήσεων: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
www.ornithologiki.gr/pylos, gialova@ornithologiki.gr

Μονοπάτι περιμετρικά της λ/θ για παρατήρηση πουλιών.

Πρόκειται για μια διαδρομή που ξεκινά από το Κέντρο Ενημέρωσης στο παλιό Αντλιοστάσιο και καταλήγει στην παραλία της Βοϊδοκοιλιάς. Ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει να φτάσει μέχρι τον Πύργο παρατήρησης που βρίσκεται περίπου στο κέντρο της διαδρομής. Στη διαδρομή μπορεί να παρατηρήσει και να απολαύσει τα διαφορετικά είδη πουλιών του υγροτόπου μέσω της παρατήρησης πουλιών (Birdwatching), με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού (οδηγοί πεδίου, κιάλια και τηλεσκόπια).
Απόσταση: περίπου 2χλμ μέχρι τη Βοϊδοκοιλιά, περίπου 800 μέτρα μέχρι τον Πύργο παρατήρησης
Διάρκεια: 45 λεπτά μέχρι τη Βοϊδοκοιλιά, 20 λεπτά μέχρι τον Πύργο παρατήρησης
Προφυλάξεις: ο επισκέπτης θα πρέπει να φορά παπούτσια πορείας, και να έχει μαζί του νερό.
Οργάνωση Περιηγήσεων: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
www.ornithologiki.gr/pylos, gialova@ornithologiki.gr